SMK Sacred Heart
Kelab Senamrobik 

Kelab Senamrobik

Bil.

Tarikh

Aktiviti Tahunan

Objektif

Catatan

Bajet

1

21/5

Perjumpaan 

Ahli Baru

1.Memperkenalkan 

peraturan kelab

2.  Memilih 

AJK  Baru

 

Nil

2

11/6

Sesi pembelajaran 

Senamrobik

Memgajar pelajar 

aturcara 

menjemput 

fasilitator 

dari  luar sekolah 

untuk member

 tunjukajar

 melakukan 

senamrobik

 

Memupuk semangat 

bersukan 

antara ahlin ahli.

 1.Pelajar 

dibahagikan 

kepada 

beberapa 

kumpulan 

 dan setiap

 kumpulan 

terdiri daripada 

5 orang. 

Setiap 

kumpulan akan 

diketuai oleh 

seorang AJK

RM 100

3

19/6

Sesi pembelajaran 

Senamrobik

 Memupuk sifat 

pelajar 

cinta kepada 

aktiviti 

sukan

CD Player 

dibelikan 

( Rm100)

RM200

4

25/6

Persembahan 

Senamrobik 

dari kumpulan ahli

Meningkatkan 

minat pelajar  

dalam 

senamrobik

Meningkat

 kemahiran 

pelajar 

bersenam dengan

 irama muzik

Muzik 

disediakan oleh 

pelajar sendiri

RM 20

5

9/7

Latihan Senamrobik

 (dibimbing olh AJK) 

Meningkatkan 

kepimpinan

 dalam kalangan 

AJK

AJK akan 

mengelolakan

 latihan dengan 

usaha sendiri

RM 5

6

23/7

Pertandingan antara 

ahli kelab

Memupuk 

semangat 

bertanding dan

 semangat 

menerima 

 cabaran yang 

positif dalam 

kalangan 

ahli

Bendahari akan 

berusaha membuat 

bajet perbelanjaan

 terutamanya 

hadiah untuk

 kumpulan yang 

menang

RM30

7

6/8

Pertandingan antara 

kelab sukan dan 

permainan

Meningkat prestasi 

ahli kelab di 

peringkat sekolah

Bendahari akan 

berusaha membuat

 bajet perbelanjaan

 terutamanya 

hadiah untuk 

kumpulan yang

 menang

RM30

8

3/9

Latihan senamrobik

 ( dibimbing olh 

 Kumpulan yang 

menang)

Mengingatkan 

pelajar tentang

 kepentingan 

bersukan

AJK akan 

mengelolakan

 latihan dengan 

usaha sendiri

Nil

9

10/9

Pertandingan 

senamrobik 

 terbuka 

Meningkat prestasi 

ahli  kelab di 

peringkat 

sekolah

Bendahari akan

 berusaha 

membuat bajet 

perbelanjaan 

 terutamanya 

hadiah untuk 

kumpulan yang 

menang

RM 50

10

6/10

Sesi refleksi

Menambahbaiki 

kegiatan  yang 

dijalankan dalam 

sepanjang 

 tahun 2012

AJK mengutip 

refleksi daripda 

setiap orang ahli

 dan membuat 

analisis secara 

manual

Nil

Aktiviti 

yang

dirancangkan mungkin akan diubahsuai dari semasa ke semasa