SMK Sacred Heart
Kelab Senamrobik 

Tarikh : 22/5/2012                          

Masa : 5:30 – 6:15 p.m

Tempat : U6S2

Kehadiran :    Pengerusi:Suzilea anak Sibat  (L6A5),Timbalan Pengerusi: Hoo Sing Shi (L6A4)                                 

Setiausaha: Doreen Tiong Kai Ling (L6A2) Naib Setiausaha/Webmaster: Hii Ik Bing (L6A4)                           

Bendahari: Kong Siew Mei (L6A4)  

AJK Kecil: Wong Yu Qi (L6A1), Wong Wan Ting (L6A2) ,Yeo Siok Ting (L6A2), Tie Sui Hie (L6A2)

Meldred (L6A5), Pau Yee Ling (L6A2) , Ngu Tai Xing (L6A4)

 

Bil

Agenda

Tindakan

1

Ucapan Pengerusi: Pengerusi mengalu-alukan kehadiran semua guru dan AJK

 

 

2

 Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu

2.1  Pencadang   : Ngu Tai Xing

2.2  Penyokong  : Kong Siew Mei

 

 

3

Perkara Berbangkit

3.1 Penentuan Instraktur untuk latihan senamrobik 11/6/12

3.2 Pengutipan yuran kelab

3.3 Latihan dalaman untuk membina laman web

3.4 Perbincangan pengelolaan Pertandingan senamrobik antara ahli

3.5 Pencetakan CD senamrobik

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 6:15 pm

 

Dicatat oleh ;

 

__________________________

(Doreen Tiong Kai Ling )                                                Tarikh :……………………

               Setiausaha

 

Senarai kehadiran

 Guru penasihat: Brigid Wong Siew Ming

 

 

Ajk: AJK Kecil: Wong Yu Qi (L6A1), Wong Wan Ting (L6A2) ,Yeo Siok Ting (L6A2), Tie Sui Hie (L6A2)

Meldred (L6A5), Pau Yee Ling (L6A2) , Ngu Tai Xing (L6A4)